Gedragscode UZSC

Wij vinden de sfeer binnen de vereniging belangrijk en daarom streven we naar een zwemsportklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. Om dit te bereiken hebben we een gedragscode opgesteld, onze spelregels in het omgaan met elkaar. Het bestuur van UZSC is te allen tijde bereid deze gedragscode mondeling toe te lichten en op- en aanmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom.

Wat zijn onze afspraken (gedragscode)?

 • Alle leden kinderen moeten kunnen zwemmen in een plezierige en veilige omgeving.
 • Respecteer iedereen die binnen de zwemlessen actief of passief bezig is.
 • Houd je aan de regels die tijdens de zwemlessen gelden.
 • Waardeer dat anderen zoals trainers, en andere vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging.
 • Behandel iedereen gelijkwaardig, sta open voor iedereen.
 • Onthoud je te allen tijde van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie (zie ook Gedragsregels Seksuele intimidatie).
 • Gebruik geen geweld rondom het zwembad, zowel verbaal als fysiek.
 • Iedereen die bij onze vereniging betrokken is, zet zich in om alles rondom de zwemlessen goed en  plezierig te laten verlopen.
 • Op de tribune, de kleedkamer en in de social media(Instagram, Twitter, Facebook etc.) wordt geen agressieve of schunnige taal gebruikt dat in verband kan worden gebracht met UZSC.
 • Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode.
 • Grensoverschrijdendgedrag wordt gemeld bij het bestuur of bij de vertouwenscontactpersoon van de club of van de KNZB.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen UZSC het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Hij of zij kan bovendien doorverwijzen naar professionele hulp of indien nodig bemiddelen. Vertrouwenscontactpersoon binnen UZSC is Ton Dapper. Hij is huisarts.

Contact opnemen met Ton kan via deze link. Je mail wordt vertrouwelijk door hem behandeld.

Privacy-statement

Binnen UZSC wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens van UZSC-leden. De ledenadministratie houdt een register bij waarin namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden opgenomen zijn. In het register worden alleen die gegevens opgenomen die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken (waaronder sponsors) behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijke door de vereniging aan derden te vertrekken gegevens (waaronder de KNZB, de regio-secretariaten&spacer andere verenigingen i.v.m. toernooien of competitie-activiteiten&spacer en aan overheden of instellingen&spacer onder andere in verband met het verkrijgen van subsidies.

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

Tijdens verenigingsactiviteiten in en rond het Zwembad de Krommerijn worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van UZSC, sociale media en/of in de nieuwsbrief. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De vereniging gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid/ ouder/verzorger of kaderlid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. De livestream van WFN Eredivie-wedstrijden, play-offs en internationale wedstrijden die worden uitgezonden via UZSCtv (YouTube) vallen hier buiten.