Corona

Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels zijn alle zwemlessen weer gestart.

Aan de hand van de richtlijnen protocol verantwoord zwemmen, geven wij les aan alle kinderen vanaf niveau 1 t/m A, B, C.

Om alles in goede banen te leiden is onderstaand coronaprotocol opgesteld.

Zweminstructeur, ouders en kinderen dienen met het onderstaande protocol, richtlijn RIVM en de routing in het zwembad rekening te houden.

Algemeen:

 • Zorg ervoor dat uw kind thuis zijn/haar zwemkleding al aan heeft, het is niet mogelijk om dit bij het zwembad te doen;
 • Na het zwemmen kan er niet gedoucht worden, alleen omgekleed.

Binnenkomst:

 • Ouder/begeleider en kind wachten buiten totdat een medewerker van UZSC instructies geeft om binnen te komen;
 • Ouder/begeleider blijft buiten;
 • Bij binnenkomst gaan de kinderen eerst de handen reinigen;
 • Uw kind meldt zich aan bij de tafel;
 • Een UZSC-medewerker begeleidt uw kind naar de zwemzaal, zij volgen de witte pijlen op de vloer;
 • In de zwemzaal kleden de kinderen zichzelf uit en doen de kleding in de tas;
 • De tas blijft op de aangewezen plek liggen.

Na de zwemles:

 • De kinderen worden onder begeleiding van de badmeester of -juf weer teruggebracht naar de kleedkamers waar zij zich kunnen omkleden;
 • Kan uw kind zich niet zelfstandig omkleden, dan mag 1 ouder/begeleider na overleg met een UZSC-medewerker helpen in een apart kleedhokje;
 • De kinderen worden door een UZSC-medewerker naar de uitgang van het zwembad begeleidt waar zij worden overgedragen aan de ouder/begeleider;
 • Controleer of uw kind al zijn/haar eigendommen heeft meegenomen vanuit de zwemzaal/kleedkamer.

(Afhankelijk van de omstandigheden kan afgeweken worden van bovengenoemde punten)

Voortgang zwemles:

De situatie waarin we momenteel zitten is heel erg vervelend aangezien alle kinderen een tijd lang niet hebben kunnen zwemmen. Wij zullen uiteraard het niveau waarop de kinderen zwemmen goed in de gaten houden. Indien een kind het gewenste niveau in het badje hebben bereikt, zal het doorschuiven naar een volgende groep of aangemeld worden voor het afzwemmen.

Mocht u vragen hebben omtrent zwemlessen, voortgang, etc, stel deze bij een medewerker van UZSC die in de hal aanwezig is. De badmeester of -juf heeft op dit moment niet de mogelijkheid u persoonlijk te woord te staan.

De medewerkers van UZSC hopen op uw begrip en medewerking na het lezen van bovenstaand protocol. Door met z’n allen dit protocol na te leven, zijn wij in staat op een fijne maar vooral veilige manier les te geven aan uw kind.

RIVM-richtlijnen voor zwemles:

 1. Hou de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 3. Kom ALLEEN uw kind wegbrengen.
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de afgesproken starttijd naar de zwemles;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis de badkleding aan. Op een aangeduide locatie in het zwembad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas te doen.
 9. Ouders halen het kind op na de zwemles bij de uitgang. Indien het kind niet zelf kan aankleden dan in overleg met coördinator voor toestemming tot ondersteuning.
 10. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
 11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 12. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 13. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 14. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 15. Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

RIVM-richtlijnen coronavirus:

 • Voor iedereen Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

UZSC zwembad de Kwakel te Utrecht

© Copyright SterrenHosting 2020 - 2023 - In opdracht van UZSC de Kwakel